Programinis DPF / FAP / suodžių filtrų išjungimas

KAM REIKALINGAS DPF/FAP SUODŽIŲ FILTRAS?

DPF (Diesel Particulate Filter) arba FAP (prancūziškai - Filter a Particules) yra dyzelinių degalų suodžių filtras, kurio pagrindinė paskirtis sumažinti išmetamų į aplinką kietųjų dalelių-suodžių kiekį.

KAIP VEIKIA DPF/FAP FILTRAS?

Pagrindinis suodžių filtro elementas yra į metalinį korpusą patalpinta keramikos matrica, kuri turi korio tipo struktūrą sudarytą iš mažo skerspjūvio kanalų. Šių kanalų šoninės sienelės turi porėtą struktūrą, kurios ir atlieka filtro funkciją. Filtre taip pat įmontuoti temperatūros, slėgio pokyčio ir deguonies jutikliai.

DPF filtras kaupia suodžius, kol slėgių skirtumas įėjime į filtrą ir išėjime iš jo neviršyja nustatyto limito. Kai tik filtro pasipriešinimas išmetamosioms dujoms tampa didelis (peržengiamas slėgių skirtumo limitas) esant tam tikroms sąlygoms yra aktyvuojamas pradeginimo režimas. Paprastai suodžių pradeginimo rėžimas įjungiamas automobiliui judant ir varikliui dirbant vidutinėmis arba didelėmis apsukomis.

KODĖL DPF/FAP SUODŽIŲ FILTRE ATSIRANDA PROBLEMOS?

Kadangi valdymo blokas aktyvuoja suodžių pradeginimą tik tam tikromis sąlygomis, kurios eksploatuojant automobilį mieste susidaro retai, dėl stovėjimo kamščiuose ar dirbant varikliui nedidelėmis apsukomis, filtras sulaiko suodžius neišsivalydamas. Todėl ilgai eksploatuojant automobilį tokiomis sąlygomis ir filtrui užsipildžius daugiau kaip 90%, jis tinkamai nebeatlieka savo funkcijos, o pasipriešinimas išmetamosioms dujoms tampa toks didelis, kad variklis praranda galingumą arba nebe užsiveda. Šios problemos neišvengiamos tiek naudotuose, tiek ir naujuose automobiliuose.

NETINKAMO DPF/FAP FILTRO VEIKIMO PASEKMĖS

  • Sumažėjusi automobilio trauka.
  • Visiškai dingusi automobilio trauka.
  • Automobilis nebe užsikuria.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS – DPF / FAP FILTRO IŠJUNGIMAS / IŠPROGRAMAVIMAS

DPF/FAP filtrai yra neremontuojami ir gali būti tik keičiami. Žinomų prekinių ženklų filtrų kainos didelės ir gali viršyti net 2000 Eur. Jei filtro keitimas jums per brangus, nepanikuokite, išeitis – DPF/FAP filtro atjungimas. Siūlome DPF/FAP filtrų ir išmetamųjų dujų recirkuliacinio vožtuvo (EGR) išprogramavimo paslaugas, kurios leis jums sutaupyti nemažai pinigų ir greitai išspręsti iškilusiais problemas. Paslaugos kaina priklauso nuo variklio bei automobilio pagaminimo metų.